Tornar a la Biblioteca de Contes

EXERCICIS: LA MARIA DORMILEGA


ACTIVITATS POWER POINT:

Versió 1: gat, gall, ànec, gos, vaca i cavall.
EXERCICIS EN FORMAT PAPER

Us podeu descarregar i descomprimir el següent fitxer i tindreu diferents activitats en format paper generades amb el programa FACIL: daus, dictats, encadenats, cartes...

Versió 1: gat, gall, ànec, gos, vaca i cavall.


EXERCICIS AMB SUPORT INFORMÀTIC

Us podeu descarregar i descomprimir el següent fitxer i tindreu diferents activitats en format informàtic generades amb el programa FACIL: clics, TocaToca, Exlers...

Versió 1: gat, gall, ànec, gos, vaca i cavall.